Trondheim workshop: Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i en egnet bolig

Start: 19. november 2019 10:00
Slutt: 19. november 2019 15:30
Sted: Statens Hus, Prinsens gate 1, Trondheim
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 04. november 2019 23:30

Kommunene Namsos, Verdal, Levanger, Stjørdal, Melhus og Molde inviteres til workshop om videre arbeid med tiltak 2 i "Bolig for velferd": Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i en egnet bolig.

Målet med dagen er å gi bistand til hvordan planlegge, samarbeide og komme i gang med praktisk arbeid innenfor innmeldte tema etter oppstartsamlingen 25.04.19: «Hvordan kan startlånet bidra til nedgang i sosialbudsjettet og samtidig være med på å bekjempe barnefattigdom».

For å få best mulig utbytte av dagen ber vi deltakerkommunene forberede følgende:

  • Hvem i kommunen deltar? (eks: programleder, saksbehandler på startlån/tilskudd, enhet for tildeling av kommunal bolig, kommunalsjef, flyktningetjenesten, NAV, mfl.)
  • Vil innsendt oppfølgingsplan dekke kommunens behov og ønske om måloppnåelse eller bør den konkretiseres nærmere?

I tillegg vil vi om kort tid sende ut relevant statistikk for egen kommune, som sammen med noen refleksjonsspørsmål skal inngå som endel av forberedelsene til dagen.

Foreløpig program:

10.00 Velkommen og introduksjon
v/statlig faggruppe barnefamilier 
10.20 Status i deltakerkommunene - runde rundt bordet
11.00  Pause
   
11.10 Fra plan til handling
v/forsker og prosessveileder Hans D. Tilset, Studio Apertura v/ NTNU Samfunnsforskning
Innledning og dialog: Tema 1
12.00 Lunsj
   
12.45 Prosess fortsetter:
Innledning og dialog: Tema 2
13.45 Pause
   
14.00 Prosess fortsetter:
Innledning og dialog: Tema 3
15.00 Videre arbeid og oppfølging
15.30 Slutt og vel hjem

Arrangeres i samarbeid med:

Husbanken Midt-Norge, IMDi Midt-Norge, Fylkesmannen i Trøndelag og NAV Trøndelag