Trondheim: Oppstartsamling for programkommunene i Midt-Norge

Start: 25. april 2019 10:30
Slutt: 25. april 2019 16:00
Sted: Husbankens lokaler: Peter Egges plass 2
Pris: Gratis men reise og opphold må dekkes av den enkelte
Påmeldingsfrist: 12. april 2019 15:20

Hvordan kan startlånet bidra til nedgang i kommunens sosialbudsjett og samtidig være med på å bekjempe barnefattigdom?

Husbanken, Fylkesmannen, NAV og IMDi inviterer programkommunene i Husbankens by- og tettstedsprogram i Midt-Norge til oppstartsamling. Kommunene vil få en bred presentasjon av virkemidler for eieretablering og/eller flere egnede boliger for vanskeligstilte barnefamilier.

Å tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i en egnet bolig er et av to tiltak som løftes fram i tiltaksplanen for Bolig for velferd 2018-2020.

Vi ønsker spesielt deltakelse fra:

Rådmenn, kommunalsjefer/enhetsledere, programledere (kontaktperson for Husbanken), flyktningetjenesten og introduksjonsprogram, NAV, saksbehandling av startlån og tilskudd fra Husbanken, samt tildeling av kommunal bolig. 

Vi tilbyr:

En samlet oversikt over Husbankens tilbud og ulike modeller for bruk og forvaltning av startlån og tilskudd til videretildeling, samt strategier for bosetting og boligframskaffelse. I samarbeid med regional stat vil det også bli gitt informasjon om ulike virkemidler, faglige tilnærminger og tilskuddsordninger som kan ha relevans for arbeidet. 

Etter samlingen kan vi legge til rette for nettverk og erfaringsoverføring med andre kommuner. Vi kan tilby kurs og særskilt oppfølging en til en i forhold til konkrete utfordringer, utviklingsprosjekt og arbeidsmodeller for økt og bedre bruk av startlån og tilskudd til barnefamilier. 

Vi viser verktøyene og virkemidlene – Dere kan vise det i praksis! 

Program

10.30  Velkommen v/Husbanken  
10.40 Introduksjon til temaet: God bruk av startlån og andre virkemidler for egnet bolig for vanskeligstilte barnefamilier med relevant forskning og statistikk fra kommunene. v/Husbanken, Torhild Skjetne
11.30 Regional stat: rolle og samarbeid om tiltak for vanskeligstilte barnefamilier
12.00 Lunsj
   
12.45 Ulike tilnærminger for økt eieretablering av vanskeligstilte barnefamilier
v/Husbanken, Edle Holt
13.45  Pause
   
14.00 Gruppearbeid. Kort innledning v/Husbanken, Ingrid Lindebø Knutsen
15.30 Gjennomgang i plenum og videre oppfølging
16.00 Slutt og vel hjem