Trondheim: Bolig og barnefattigdom

Start: 19. juni 2018 11:30
Slutt: 19. juni 2018 15:00
Sted: Comfort hotell Park, Prinsens gt. 4A, Trondheim
Pris: Gratis , men reise og opphold dekkes av den enkelte
Påmeldingsfrist: 15. juni 2018 16:00

Barnefamilier i en sårbar situasjon faller ofte mellom flere stoler i jakten på en god og stabil bolig. På seminaret møtes kunnskap fra forskning og praksis, og du får høre hva som hemmer og fremmer en god og stabil bosituasjon for de mest utsatte barnefamiliene.

Hvordan kan kommune og velferdsaktører samarbeide om å skape et godt utgangspunkt for bekjempelse av barnefattigdom? Hva skal til for å gi familiene et godt, verdig og stabilt liv på lang sikt?

Presentasjoner fra samlingen:

Presentasjon Kurt Elvegård

Presentasjon Melina Røe

Presentasjon Asker velferdslab

Diplomoppgave Jarell Lura og Tyra M Marsteng

Presentasjon Torhild Skjetne

Program

11.30 Registrering og enkel lunsj 
12.00 Velkommen
v/Husbanken
12.15 Gjennomstrømming eller bostabilitet? 
Barnefamilier i kommunale boliger
v/Kurt Elvegård, NTNU
12.45  Å bygge stein på stein
Gode grep i helhetlig boligsosialt arbeid for vanskeligstilte barnefamilier
v/Melina Røe, NTNU
13.15  Pause
   
13.30  Erfaringer fra Asker velferdslab
v/Karina Bjørnbakk, Asker velferdslab
14.00 Bolig som integreringsarena
Diplomoppgave i arkitektur om integrering og bosetting av innvandrere i Trondheim
v/Jarell Lura og Tyra Mathilde Marsteng
14.30 Hva kan husbanken bidra med?
v/Torhild Skjetne, Husbanken
15.00 Slutt og vel hjem

NB: Vi minner om at det er bindende påmelding, og at det blir fakturert kr.250,- dersom man ikke møter.