Tønsberg: Boligsosial konferanse 2019

Start: 10. april 2019 11:00
Slutt: 11. april 2019 13:00
Sted: Tønsberg
Pris:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Aust- og Vest-Agder, IMDi region sør og Husbanken sør inviterer til årets boligsosiale konferanse på Quality hotel Tønsberg i april 2019. Program og mulighet for påmelding kommer senere, men hold av datoene allerede nå.

Teaser Boligsosial konferanse 2019 (pdf)  

Tema

Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i en egnet bolig.

Utsatte og vanskeligstilte barnefamilier skal vies særlig oppmerksomhet i resten av strategiperioden i «Bolig for velferd», som varer ut 2020. De seks samarbeidende direktoratene har, gjennom felles tiltaksplan 2018-2020, pekt på dette som et område som skal prioriteres. 

Målgruppe for konferansen

Alle i Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold som arbeider innenfor: 
  • boligsosialt arbeid
  • sosialt arbeid
  • barneverntjenesten
  • flyktningetjenesten
  • brukerorganisasjoner
  • eller andre med interesse for temaet

Formål med konferansen

Gi ny kunnskap og kompetanseheving på fagområdet og være en arena for erfaringsutveksling på tvers av fagområder.

På konferansen vil vi få høre innlegg fra flere kommuner som har gjort seg ulike erfaringer i arbeidet innenfor temaet. Vi vil også få høre hvordan Husbankens virkemidler kan brukes fleksibelt og løsningsorientert, slik at målsettingen om å få bosatt barnefamilier i en god og egnet bolig over tid kan oppfylles.

Kontaktperson i Husbanken:

Siv Kløvfjell
Mob: 992 91 572
E-post: siv.klovfjell@husbanken.no