Tilpasninger av bolig

Enkle tilpasninger og utbedringer kan gjøre at personer med særskilte behov med funksjonsnedsettelse kan fortsette å bo i egen bolig.