Søk om masterstipend i Husbanken

Skal du skrive masteroppgave og er interessert i temaer som handler om bolig og boligsosialt arbeid? Da kan du søke Husbanken om stipend på 30 000 kroner.

Studenter fra høgskoler eller universiteter i Norge kan søke. Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Vi vil stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid, boligsosial politikk og andre relevante temaer for Husbankens arbeid. 

Tildeling av stipend på 30 000 kr. vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for Husbankens arbeidsfelt og studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Vi tar forbehold om Stortingets budsjettvedtak i saken.

Søknadsfrist er 6. januar 2020.

Her finner du mer informasjon om framgangsmåte og søknadskjema

Husk at du ikke bør skrive og sende sensitive opplysninger i e-post. Karakterutskrifter og lignende bør sendes pr. post.

Vi gjør oppmerksom på at stipendet er ettårig. Dette betyr at stipendet utbetales samme år det innvilges og at masteroppgaven som hovedregel må være ferdigskrevet 2020.

Ta kontakt på telefon 22 96 16 00 dersom du lurer på noe.