Søk om masterstipend i Husbanken

Skal du skrive en masteroppgave og er interessert i temaer som handler om bolig og boligsosialt arbeid? Da kan du søke Husbanken om stipend.

Studenter fra høgskoler eller universiteter i Norge kan søke. Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Vi vil stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon om boligsosialt arbeid, boligsosial politikk og andre relevante temaer for Husbankens kommuneprogram. 

Tildeling av stipend a kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for Husbankens arbeidsfelt og studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Vi tar forbehold om Stortingets budsjettvedtak i saken.

Søknadsfrist i 2020 er: 6 januar

 Her finner du mer informasjon om framgangsmåte og søknadskjemaet.

Husk at du ikke bør skrive og sende sensitive opplysninger i e-post. Karakterutskrifter og lignende bør sendes pr post.

Vi gjør oppmerksom på at stipendet er ettårig. Dette betyr at stipendet utbetales samme år det innvilges og at masteroppgaven som hovedregel må være ferdigskrevet 2020.

Ta kontakt på telefon 22 96 16 00 dersom du lurer på noe.