Rekordmange kandidater til årets boligsosiale pris

Ved fristens utløp 20. april hadde det kommet inn 16 forslag til Statens pris for boligsosialt arbeid.

Rekordmange forslag

Aldri før har vi hatt så mange kandidater til den boligsosiale prisen. 9 fylker er representert blant kandidatene til årets pris, fra Aust-Agder i sør til Troms i Nord. Forslagene gjenspeiler bredden og mangfoldet av arbeid, innsats og metoder på det boligsosiale området landet rundt.

Premierer godt boligsosialt arbeid

Formålet med den boligsosiale prisen er å løfte opp positivt boligsosialt arbeid og gode eksempler på dette. Prisen skal også bidra til økt kunnskaps- og erfaringsoverføring på området. Den kan tildeles kommuner, organisasjoner eller andre.  
Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:
  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Helhetlig satsing i utvikling av boligsosialt arbeid
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.

Prisutdelingen

I løpet av høsten vil juryen velge ut hvilke kandidater de ønsker å besøke. Juryen vil deretter offentliggjøre de kandidatene som blir nominert til årets pris. Kåringen finner sted 25. oktober under den årlige boligsosiale lederkonferanse som Husbanken og KMD arrangerer i Oslo.