Sjef i eget liv - økonomistyring på vei til egen bolig

Veien til egen bolig er lang. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet. Sjef i eget liv er en simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig.

Sjef i eget liv er en digital simulator som viser sammenhengen mellom inntekt, forbruk og sparing, og viser konsekvensene av ulike økonomiske valg.

Klikk her for å komme til Sjef i eget liv

Simulatoren er et digitalt budsjett. Ulike faktorer som husleie, forbruk, studielån og liknende, synliggjør hvor mye som blir til overs til sparing og hvor mange år det er fram til du kan kjøpe egen bolig.

Simulatoren kan brukes av mange, men målgruppen er ungdom i ulike faser i og utenfor utdanning, skole og arbeid. Sjef i eget liv kan brukes i undervisningssammenheng, sammen med rådgivning og veiledning eller som selvstendig verktøy. Den viser på en enkel måte hvordan budsjettering, forbruk og sparing henger sammen med fremtidig mulighet til egen bolig.

Sjef i eget liv som kurs og pedagogisk opplegg

Papirbredden Karrieresenter har i samarbeid med ulike aktører innenfor utdanningssektoren, og i dialog med Husbanken, utviklet et eget pedagogisk opplegg og kursmateriell til det digitale læringsverktøyet Sjef i eget liv. Kurset er bygget opp med tre hovedtema hvor økonomi og bruk av simulatoren er ett av de tre temaene.

Kursets tre hovedtema:

  • Selvinnsikt
    Bli bevisst egne egenskaper og interesser.
  • Personlig økonomi
    Lære om hvordan ulike valg påvirker personlig økonomi. 
  • Muligheter
    Få vite mer om hva som skal til når det skal søke jobb.

Gjennom kurset utfordres deltakerne til å ta stilling til viktige spørsmål knyttet til egne verdier, økonomiske valg og valg av utdanning og yrke. Gjennom praktiske øvelser og lek får deltakerne hjelp til tydeligere å se seg selv, sine ressurser og muligheter, og hvordan privatøkonomien påvirkes av ulike valg.

Slik kommer du i gang

Introduksjon til Sjef i eget liv (PDF)

Se introduksjonsfilm