Sandnes: Frokostmøte om samfunnsvirkninger av boligpolitikk

Start: 07. mai 2019 08:00
Slutt: 07. mai 2019 10:00
Sted: Quality Hotel Residence, Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 03. mai 2019 12:00

Husbanken inviterer til frokostmøte i Sandnes. Tema for frokostmøte er samfunnsvirkninger av boligpolitikk og hvordan kommunene kan organisere arbeidet med boligetablering.

Hva sier forskningen om kommunenes boligsatsinger? Hvilken betydning har de forskjellige satsingene for utviklingen av andre samfunnsområder i kommunen? Hvilke strategier og planverktøy har kommunene for å sikre en god boligetablering? Hvordan organiserer kommunene seg best? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst på frokostmøtet.

Program

 • 07.30 Frokost m/ kaffe
 • 08.00 Velkommen
  v/ Mabel Johansen, regiondirektør Husbanken
 • 08.05 Boligsatsingenes betydning for lokal samfunnsutvikling
  v/ Jardar Sørvoll, forsker II OsloMet
 • 08.50 Pause
 • 09.00 Helhetlig planer og strategier for boligetablering
  v/ Sigbjørn Spurkeland, seniorrådgiver Husbanken
 • 09.20 Hvordan kan kommunene best organisere den kommunale boligutleie til vanskeligstilte?
  v/ Per Bonesmo, jurist bolig- og eiendomsforvaltning
 • 10.00 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Frokostmøtet etterfølges (i samme lokale) av en fagdag om boligfinansiering for prioriterte målgrupper. Dette arrangementet melder du deg på her.

NB! Frokostmøtet har et begrenset antall plasser - meld deg på med en gang for å være sikret plass.

Kontaktperson i Husbanken:

Torben Blindheim
E-post: torbentosse.blindheim@husbanken.no