Ålesund/Molde: Todagers samling i nettverket for boligfremskaffelse

Start: 08. mars 2018 11:45
Slutt: 09. mars 2018 16:00
Sted: Ålesund kommune, rådhuset - Molde kommune
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 05. mars 2018 15:00

Husbanken inviterer deltakerkommunene Kristiansund, Ålesund, Levanger, Stjørdal og Molde til samling i programnettverket for boligfremskaffelse.

Lunsj fra 11.30 

12.00 – 12.10 Velkommen og intro v/Husbanken

12.10 - 12.25 Velkommen til Ålesund kommune ved rådmann Liv Stette

12.25 - 13.25 Erfaringer med prosess for lokalisering av ROP-boliger i Sandnes kommune v/Sandnes kommune. 

13.25 - 13.35 Pause 

13.35 – 15.25 Gruppearbeid med problemstillinger fra Ålesund kommune

1. Hvordan jobbe med og systematisere arbeidet med leie til/før eie internt i kommunen og til det beste for brukerne?

2. Hvordan gå fram for å etablere robuste boliger (dvs. mer egnede boliger for ROP-gruppen) i kommunen, herunder sikre en god plassering?

3. Hva er alternativet til å bosette flyktninger i kommunale boliger


15.25 - 15.35 Pause

15.35 - 16.35 Suksesshistorien fra Ålesund kommune - Borgund borettslag v/leder og medarbeider Svein Henry Kolgrov. 

16.35 Slutt

Buss til Molde 16.55

Fredag 9. mars- Molde Rådhus – formannskapssalen (2 etg.)

09.00 Velkommen til dag to, v/Torhild B. Skjetne, Husbanken 

09.30 Velkommen til Molde kommune v/kommunalsjef Eirik Heggemsnes (Plan og utviklingsavdelingen i Molde kommune)

09.50 Brunvoll-kvartalet – et aktuelt case i Molde, v/Åsmund Vestad, Molde Eiendom KF

10.10 - 11.00 Ny eierseksjonslov v/Peder Norman Raknes - rådgiver Raknes, og tidligere leder av Norges Eiendomsmeglerforbund

11.00 - 12.00 Befaring i Halvveishuset og Make i Myrabakken 6 (Ressurstjenesten) og Bokollektiv med opptrening for unge med spesielt behov for veiledet bo-trening (Øvre veg)

12.00 - 12.45 Lunsj på Rådhuset

12.45 - 14.45 Gruppearbeid (Formannskapssalen, Utsikten og Bakrommet)

1. Utfordringer knyttet til ny eierseksjonslov

2. Fremskaffelse av boliger for store flyktningfamilier, samt utfordringer med å skape en god boligkarriere for alle flyktninger når familien øker i størrelse.

3. Utvikling av boligtilbud for eldre. Tanker om gode utviklingsmodeller og konsepter for bemannede bofellesskap og andre boligmiljø spesielt tilrettelagt for eldre.

14.45 - 15.15 Oppsummering fra samlingene på Stjørdal og Levanger og status for arbeidet med boligfremskaffelse i Stjørdal og Levanger

15.15 - 16.00 Status for arbeidet med boligfremskaffelse i Ålesund, Molde og Kristiansund