Mange tanker om egnet bolig

PROGRAM DAG 2 - 27. september

Tilbake til forsiden med påmeldingslenker

Programsamlingens andre dag starter opp med plenumssamling fram til lunsj. Ragnar Audunson fra Høgskolen i Oslo innleder for tema "Sosial kapital og møteplasser". Bygningsmeldingen (St.meld. 28) og Boligbehovsplanen for Oslo kommune presenteres. Etter lunsj blir det parallellseminarer om framskaffelse av bolig og oppfølgende tjenester.

Plenum fra kl 10.00

kl 12.00 Lunsj

kl 13.00 - 15.45   Parallellseminar

Parallellseminar A: Framskaffelse av kommunalt disponerte boliger

Invitasjon til de som er opptatt av hvordan kommunen kan planlegge og framskaffe kommunalt disponerte boliger.

 • Kommunen som plan-, regulerings- og bygningsmyndighet gir muligheter til å påvirke boligkostnader og økt tilfang på kommunalt disponerte boliger. Ved Berit Nordahl – Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap.
 • Slik gjør vi det i Sandnes kommune. Planlegging med boligsosial utbyggingsprofil ved Sidsel Haugen i Sandnes kommune
 • Fra bestiller til framskaffelse, samarbeid for god måloppnåelse ved Morten Ødegaard i Porsgrunn kommune
 • Elverum kommunes strategi for investering i kommunale boliger ved programleder Terje Lindtveit
 • Noen modeller for framskaffelse av boliger og innspill til tema for senere samlinger, ved Lars Halleraker og Bente Klingenberg i Husbanken

Parallellseminar B: Boligframskaffelse på individnivå - leie eller eie

Invitasjon til de som er opptatt av hvordan en kan se muligheter i arbeidet med å få bosatt vanskeligstilte, enten ved å leie eller eie bolig.

 • Veien til egen bolig. Boligkjøpere fra Oslo og Bærum forteller om sine erfaringer
 • Hva vet vi, hva kan vi? Muligheter og begrensninger. Avdelingsdirektør Geir Olav Lisle i Husbanken
 • Hvilke muligheter har de boligsøkende? Eie, leie, kommunalt eller privat? Eksempler fra kommuner 
 • “Sjef i eget liv” – presentasjon av digitalt læringsverktøy. Verktøyet viser sammenhengen mellom inntekt, ulike økonomiske valg og fremtidig mulighet for å skaffe seg egen eid bolig. Prosjektleder Edle Holt i Husbanken 
 • Innspill til tema for senere samlinger

Parallellseminar C: Oppfølgende tjenester

Vi inviterer de som er opptatt av gode oppfølgingstjenester i bolig, samarbeid på tvers og organiseringens betydning for oppfølgingstjenestene.

Programmet er utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark

 • Vedtak på oppfølgingstjenester ved Bodil Storm Olsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Hva er god bo-oppfølging? Arbeid på tvers av etater og tjenestenivå. Konsekvenser for organisering og arbeidsmetoder. Ved Amund Aakerholt, ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus- og prykisk lidelse)  

kl 15.45 – 16.00

Avslutning ved Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark

Opprettet: 08.08.2012 - Sist oppdatert: 24.08.2012

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.