Samarbeid med andre aktører

Erfaringer viser at samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes i det boligsosiale arbeidet. Oppgavene løses bedre når vi jobber sammen. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere. Det samme gjelder bruker- og interesseorganisasjoner.