Rapporter om flyktninger på boligmarkedet

Innvandrere og flyktninger står overfor flere utfordringer når de skal finne bolig i nytt land. Her er relevante rapporter om emnet

Diskriminering i det norske leiemarkedet
Flyktninger møter en rekke utfordringer på leiemarkedet. Undersøkelsen er en oppfølging av antidiskrimineringsbestemmelsene i boliglovene. NIBR 2009, Susanne Søholt og Kim Astrup

Flyktningers boforhold
Livssituasjon og livskvalitet for flyktninger som har vært bosatt over tid.
NOVA 2008, Kirsten Danielsen og Lars Gulbrandsen

Boforhold og boligkarriere blant etterkommere av innvandrere
Reproduseres uønskede forskjeller i boforhold?
NIBR 2009, Susanne Søholt og Kim Astrup

Bosetting av flyktninger i kommunene
Utfordringer knyttet til bosettting av flyktninger i Volda.
Kompetansetilskuddsrapport. Møreforskning 2008
Marthe Hancke Dalset et. al.

Etniske minoriterer og strategier på boligmarkedet i Oslo.
En undersøkelse blant innbyggere med pakistansk, tamilsk og somalisk opprinnelse
Byggforsk 2001, Susanne Søholt

Etterkommere av innvandrere: bolig og bostedsmønster.
NIBR 2009, Susanne Søholt og Kim AStrup