Oslofrokost

Fra høsten 2013 tilbyr vi våre samarbeidspartnere en ny arena for kompetanseheving og kunnskapsdeling innen boligsosialt arbeid og områdeløft.

Seminarrekken "Oslofrokost" vil i denne omgang være et tilbud i Husbanken Region øst.

Samhandling og kompetanseheving
Ved å dele relevant faglig kunnskapsmateriale skal bydeler og kommuner få støtte i tilknytning til gjennomføring av lokale områdeløft og boligsosialt utviklingsprogram. Oslofrokost skal legge til rette for samhandling og kompetanseheving på tvers av velferdsområdene og mellom kommuner, stat og frivillige aktører.


Oslo


Målgruppe
Seminarene vil være relevant for programbydeler og andre bydeler i Oslo kommune, aktuelle samarbeidspartnere og fagmiljøer.