Oslofrokost - Tøyen gjennom 100 år

Start: 10. november 2015 08:30
Slutt: 10. november 2015 10:00
Sted: Husbankens lokaler i Kirkegata 15.
Pris:

«Tøyen – der det skjer», «Tøyengata – et stykke nyrikt Norge», «Tøyen – et transittområde». Dette er blant de beskrivelsene som innlederne på Oslofrokost bruker om Tøyen.

 

Tøyen, er et lite verdenssentrumet mitt i sentrum – både grønt, tilgjengelig, trafikkert, urbant og kommunalt. Området har gått gjennom en stor transformasjon de siste årene og har i dag stor utskifting av beboere.  Fra å være et etnisk norsk arbeiderstrøk, til å bli et multikulturelt samfunn, er tendensene nå at det blir et sted hvor unge voksne i 20-årene flytter inn. 

Program

 • Tøyen, et stykke nyrikt Norge
  Historisk tilbakeblikk på Tøyengata v/Tone Huse, samfunnsgeograf og forfatter av boka om Tøyengata.
 • Tøyen, et transittområde
  Stedsanalyse av befolkningssammensetning, nærmiljøkvaliteter, flyttemønster og levekår.
  v/ Ingar Brattbakk, bygeograf og forsker  ved Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Alle skal bo trygt og godt, også på Tøyen
  Om statens roller i områdeløft og hva Husbankens virkemidler kan bidra med på Tøyen.
 • Tøyen – der det skjer
  Områdeløft på Tøyen v/ Hanne Marie Sønstegaard, prosjektleder områdeløft Tøyen.
  Hva kan områdeløft på Tøyen gjøre for å følge opp funn i Arbeidsforskningsinstituttets stedsanalyse?  

 

Meld deg på og få en god start på dagen sammen med oss i Husbanken.

Frokost serveres fra kl 08.00.