Oslofrokost - hvordan motvirke tendenser til økt ulikhet i Oslo?

Start: 30. mai 2017 08:30
Slutt: 30. mai 2017 10:00
Sted: Kirkegata 15
Pris:
Påmeldingsfrist: 25. mai 2017 20:00

Sosiale, kulturelle og økonomiske ulikheter reflekterer seg i boligmarkedet i hovedstaden. Vi ser en utvikling mot økt ulikhet i Oslo, samtidig som vi må sikre mangfold for å skape gode og stabile bomiljøer.

På denne Oslofrokosten skal vi høre mer om tendensene til ulikhet i en økende befolkning i Oslo, og hvilke konsekvenser det har. Vi skal også diskutere løsninger for å hindre segregering i hovedstaden.


PROGRAM
 • Velkommen
    Karin Lindgaard, Husbanken 
  • Segregasjon som utfordring i byutviklingen i Oslo
   Terje Wessel, professor i samfunnsgeografi UiO
   • Diskusjon: løsninger for å hindre segregering
        Ole Pedersen, sosial entreprenør Nedenfra

        Terje Wessel, professor UiO

        Rasmus Raabo Reinvang, byrådssekretær Oslo kommune 

     

                      

     Frokost serveres fra kl. 8.


     Velkommen til en inspirerende og lærerik start på dagen!