Oslofrokost - Bolig til personer med rusmisbruk, erfaringer og veien videre

Start: 10. desember 2019 08:00
Slutt: 10. desember 2019 10:00
Sted: Husbankens lokaler, Kirkegata 15, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 09. desember 2019 00:00

Gode botilbud og oppfølging av personer med rusmisbruk. Kan kommunens innsats bidra til å forebygge og forhindre at problemer utvikles?  

Fikk du ikke vært til stede?

Her kan du se opptak fra Oslofrokosten

På denne Oslofrokosten får du høre om hvordan kommunens innsats for sårbare grupper i overgangen fra institusjoner til omsorg og tjenester i egen bolig fører til bedre helsehjelp og økt livsmestring.

Oslo kommune går gjennom en omfattende dreining av sitt arbeid for personer med rusmisbruk. Til grunn for dette skiftet ligger byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo. Strategien omfatter desentralisering av tjenester, økt tilbud om arbeidstrening og meningsfylt aktivitet, samt innsats for helsehjelp, - ikke straff.

Boligtilbudene som trekkes fram i denne Oslofrokosten er for personer som for noen år siden gjerne ville bodd mer eller mindre permanent på ulike former for institusjon. 

Solveig Røthe fra bydel Alna vil beskrive suksessen Arveset gård, samlokaliserte boliger for personer med rusmisbruk og/ eller psykisk helse-utfordringer. Dette boligtilbudet ble etablert for noen år siden, og har gitt nyttige erfaringer med mindre, desentraliserte boliger til personer med utfordrende rusmisbruk.

Trond Brækhus forteller om hvordan bydel St. Hanshaugen gjennom flere år har jobbet med å vri innsatsen fra institusjon til varige boliger. Bydelen har bl.a. Schandorffs gate og Brenneriveien i sin boligportefølje. Brækhus har også hatt erfaring med etableringen av Ljabruveien boliger som ble tatt i bruk for under ett år siden. Heidi Brandtenborg i Velferdsetaten vil fortelle om erfaringene de så langt har gjort i arbeidet med boliger til disse brukergruppene og vise hvordan de står for drift av de ti boligene i Ljabruveien.

I siste innlegg på denne Oslofrokosten vil Stian Nissen Biong fra Oslo kommunes Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid beskrive veien videre i det spennende skiftet innen byens rusarbeid.

Velkommen til en spennende og lærerik start på dagen.

Frokost serveres fra klokka 08.00 og program starter klokka 08.30.