Oslofrokost – når boligen blir for dyr

Start: 12. mars 2019 08:00
Slutt: 12. mars 2019 10:00
Sted: Kirkegata 15, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 11. mars 2019 00:00

Beklager, Oslofrokosten er nå FULLBOOKET

Hvordan kan «folk flest» få mulighet til å bosette seg i prispressede områder? Har vi virkemidler som kan forhindre en negativ utvikling i boligmarkedet? 
Vi vet at boligsosialt arbeid tradisjonelt handler om vanskeligstilte på boligmarkedet og hvordan vi kan bidra til at de kan skaffe og beholde en egnet bolig. De siste årene har Norge vært vitne til en eksplosiv boligprisvekst. Dette påvirker bosettingen. Både leie- og eiemarkedet blir i økende grad så kostbart at «vanlige folk» med ordinære inntekter har store utfordringer med å etablere seg. Både kommune og stat jobber for å forebygge at enda flere blir vanskeligstilte på boligmarkedet. Flere kommuner kartlegger problemstillinger og tester ut virkemidler for å møte disse utfordringene.  Dette er tema vi ønsker å løfte fram i denne Oslo-frokosten.   
 
Velkommen til en inspirerende og lærerik start på dagen!
Frokost serveres fra kl. 08.00.