Oslo: Samling for By- og tettstedsprogrammet øst

Start: 19. september 2016 09:00
Slutt: 19. september 2016 15:00
Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7, Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 14. september 2016 15:00

Husbanken øst inviterer kommunene som er med i Kommuneprogrammet i øst til møte hvor temaet er planlegging av innsats og samarbeidsform i tiden framover. Invitasjon blir sendt ut i egen e-post.

Utgangspunktet for dagen er kommunenes kunnskap om egne utfordringer, og se disse i sammenheng med målsettingene i Bolig for velferd.

PROGRAM FOR DAGEN