Oslo: Morgendagens omsorgsbygg

Start: 19. april 2018 09:00
Slutt: 19. april 2018 15:30
Sted: KS-Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 12. april 2018 16:00

Vi blir flere eldre som lever lengre. Samtidig vil ikke ressursene til omsorgssektoren øke tilsvarende. For fortsatt å kunne gi de eldre et godt botilbud og legge til rette for effektive tjenester av høy kvalitet, må vi tenke nytt. Vi ser på hvilke utfordringer samfunnet står overfor og må løse.

Vi gir eksempler på ny innovative prosjekter og hvordan anskaffelsesprosesser bør legges opp for å utløse endringsmuligheter. I tillegg vil se på Husbankens regelverk; hvordan kan det best utformes for å støtte opp om fremtidig botilbud for eldre og andre med omsorgsbehov.

Konferansen er spesielt laget for kommunenes helse- og omsorgsledere og rådmenn. Men alle som jobber innen feltet kan ha nyttet av å delta.

Se programmet for dagen her

Du kan også følge konferansen via strømming.

Streaming info 19042018-1

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, KS og Husbanken.