Oslo - Gode boforhold for barnefamilier og unge

Start: 06. juni 2019 10:00
Slutt: 06. juni 2019 16:00
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 03. juni 2019 00:00

Boligen og nærområdet har stor betydning for barns oppvekst. Det er nå vi må forhindre at dårlige levekår går i arv.

Hva er egentlig gode oppvekstsvilkår og et godt bomiljø? Hvilke følger kan det få å vokste opp i områder med levekårsutfordringer?
 
Barnefamilier og unge vanskeligstilte er prioriterte målgrupper for det boligsosiale arbeidet. På denne konferansen får du høre  resultater fra forskning, erfaringer med god kommunal planlegging og eksempler på prosjekter. 
 
Konferansen er for programkontakter og programansvarlige fra kommunene i by- og tettstedsprogrammet i Husbanken øst og sør.
 
Detaljert program kommer senere. Sikre deg en plass og meld deg på i dag.