Oslo: Fremtidens bolig- og omsorgskonsepter – temadag om behov

Start: 29. august 2018 10:30
Slutt: 29. august 2018 17:00
Sted: Et sted i Oslo (vi kommer tilbake til hvor senere)
Pris: Gratis seminar.                                                                                                                   Ønsker du å være med ut å spise etterpå, dekker du disse utgiftene selv.
Påmeldingsfrist: 10. august 2018 00:00

Hvilke rammebetingelser og trender i dag og fremover vil utløse behov for helse- og omsorgsbygg? Hvordan utforsker vi behovene på en systematisk og inngående måte? Hvordan sikre at brukerbehov blir godt ivaretatt gjennom hele byggeprosjektet?

Det er ikke mulig å melde seg på via denne siden. E-post er sendt ut til de inviterte.

  
Samlingen skal gi dere kunnskap som dere kan benytte i problemstillinger knyttet til:

  • Hvordan knytte mål og strategier for helse/omsorgstjenester (tjenestekjeden) til planlegging av helse/omsorgsbygg – Hvordan kan helse/omsorgsetaten være mer involvert i planleggingen?
  • Se eksisterende og nye bygg i sammenheng – planlegge for fremtiden. Trenger vi flere bygg?
  • Lokalisering og områdeutvikling.
  • Målgruppe – hvem skal vi bygge for?
  • Å bli kjent med fremtidens brukere, fremtidens tjenesteutøvelse vil gi nyttig kunnskap også for utvikling og vurdering av områder som kan utvikles til helse/omsorgstjenester.

Samlingen vil vi gi dere nye perspektiver og verktøy for kartlegging av behov, som vi tror er nyttige ift. deres utfordringer og prosjekter.