Oslo: Boligsosiale hensyn i plan - muligheter og gode eksempler

Start: 06. september 2018 10:00
Slutt: 06. september 2018 14:45
Sted: Oslo - Vitensenteret, Kongensgate 6 i Oslo.
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 29. august 2018 23:30

Oslo, Asker, Bærum og Nittedal vil her dele ulike erfaringer og Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet, vil presentere forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Husbanken står som arrangør av konferansen.

Asker kommune

Målgruppe

Temaet spenner over flere fagfelt i kommunen, og aktuelle deltagere kan være politikere, ledere og fagpersoner for plan, eiendom, byggesak, helse- og sosialfag og boligsosialt arbeid.

Program 

Program i PDF-format

  • Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet vil presentere forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Den vil gi kommunene bedre redskap til å ivareta boligsosiale hensyn. 
  • Asker, Bærum og Nittedal vil dele sine erfaringer med etablering av strategiske boligplaner, utforming av utbyggeravtaler og bruk av bestemmelser i reguleringsplaner.
  • Bærum kommune vil vise til prosess for utnyttelse av egne tomter.
    Hensikten er å få til god variasjon i bebyggelse, ved å legge til rette for beboere med ulike behov, rimelige boliger og ordinære boliger.
  • Fra Oslo kommune vil dere få høre om utvikling av Hovinbyen i Oslo i samarbeid med SoCentral. Les mer om nettverket Pådriv.

Programmet starter kl. 10.00, men alle er velkommen til kaffe fra kl. 09.30. 

PRESENTASJONER:

Boligsosiale hensyn i plan

Asker kommune

Fylkesmannen

Nittedal kommune

Bærum kommune

Oslo Met 

UiO

Pådriv