Oslo: Boliger for fremtiden 2020

Start: 04. februar 2020 09:00
Slutt: 05. februar 2020 15:00
Sted: Meet Ullevaal, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 02. februar 2020 23:55

Hvordan møte dem som ikke vil ha hjelp, og hva gjør det med oss?
Hva gjør det med oss som hjelpere å stå i langvarige, utfordrende relasjoner, og hvordan dette kan påvirke våre holdninger og empati. Hvordan kan vi ivareta oss selv best mulig?

Den årlige boligkonferansen bygger bro mellom eiere/forvaltere som bygger, drifter, og stiller boliger til rådighet i kommunene, og de som tildeler og har ansvar knyttet til boligsosiale utfordringer.

Denne nasjonale møteplassen inviterer til tverretatlig samspill og beste praksis for best mulig måloppnåelse innen kommunal boligforvaltning:
Gjennomgående god standard og høyere vedlikeholdsnivå bidrar til å utjevne levekår og redusere stigmatisering. Fra politisk hold er det også forventninger om grønn planlegging, innovative løsninger, og om at det skapes inkluderende og trygge bomiljø. Har vi og bruker vi de økonomiske virkemidlene som trengs for å få frem kostnadseffektive og rimelige boliger? 

Alle ønsker å bo trygt og godt! Her følger flere smakebiter fra programmet:

  • Nytt fra Husbanken
  • Hvordan bygge riktig, og rimelige boliger
  • Effektiv boligdrift - hvilke tjenester leveres?
  • Trygge hjem for hjemmeboende eldre Hvor går ansvarslinjene?
  • Smart, smartere, driftskrevende omsorgsboliger? Smart nok? Hvem skal bo?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge bedre for den voksende eldregenerasjonen?
  • Barna først! - Snakk om fattigdom - Forsterkede boliger i tre - Boligjus 

– Årets boligkonferanse blir tidenes beste!

Årets konferanse arrangeres 4. - 5. februar i Oslo, og har et rikholdig program.
Alle med ansvar, oppgaver og interesse innen feltet, både lokalt og nasjonalt, inviteres til å delta på denne konferansen, og nå gjelder det å sikre seg plass. 

Mer informasjon om konferansen på kommunalteknikk.no/

Program og påmelding