Oslo - Boliger til innbyggere med rus- og psykiske lidelser

Start: 17. oktober 2019 09:30
Slutt: 17. oktober 2019 15:00
Sted: SoCentral, Øvre Slottsgata 3, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 14. oktober 2019 00:00

Ansatte i kommuner tilknyttet kommuneprogrammet i Husbanken øst er velkommen til samling om bolig og tjenestemangfold. Samlingen vil være relevant for ansatte fra flere fagområder.

Tema for samlingen vil være:

  • Presentasjon av funn i Sintef rapporten «Bokvalitet og verdighet - en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser»
  • Handlingsrommet og muligheter gjennom bruk av Husbankens virkemidler for denne innbyggergruppen
  • Prosjektet «Sammen om bolig – om vanskelig bosettbare i Oslo kommune» - et samarbeid mellom seks bydeler som også har knyttet til seg spesialisthelsetjeneste, politi, kriminalomsorg, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, samt flere andre storbyer.
  • «Jeg er lei av solskinnshistorier» ved Kirkens Bymisjon, ByBo
  • Grenseganger mellom kommunen som eiendomsforvalter og tjenesteyter
 
Fullstendig programmet vil bli annonsert senere.