Oslo - Boligkonferanse for kommunene i Akershus

Start: 03. september 2018 10:00
Slutt: 03. september 2018 14:30
Sted: Kirkegata 15, Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 31. august 2018 23:00

Hvordan kan Husbankens og NAV Hjelpemiddelsentralens virkemidler bidra til å løse kommunenes utfordringer?

 Program

 Kommunene får stadig nye oppgaver og må løse mange sammensatte utfordringer. 

  • Hvordan kan kommunene møte eldrebølgen?
  • Hvordan legge til rette for en egnet boligmasse som er tilpasset alle livsfaser? 
  • Er det mulig å hjelpe barnefamilier ut av vedvarende fattigdom? 
  • Hvordan kan vi hjelpe brukere med rusproblemer og psykiske lidelser?
  • Benytter kommunene seg av digitale løsninger som gir bedre og mer effektive tjenester til brukerne sine?

Dette er spørsmål vi ønsker å løfte fram og finne noen gode svar på under konferansen. 
Ledere og ansatte i kommunene i Akershus ønskes velkommen.  

Programmet starter kl. 10.00, men alle er velkomne til kaffe fra kl. 09.30.