Webinar: Digitale tjenester i det boligsosiale arbeidet

Start: 15. juni 2020 13:00
Slutt: 15. juni 2020 14:00
Sted: Webinar i Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 15. juni 2020 11:00

Frokostmøtene i Drammen er avlyst på grunn av Covid-19. Vi inviterer derfor til et webinar, der tjenesteeier Jo Le fra Husbanken presenterer verktøyet boligsosial monitor, og fagdirektør Beate Lofseik forteller om det nye kommunale utleieboligprosjektet.

Boligsosial monitor

Boligsosial monitor gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren gir informasjon om helheten i de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danner grunnlag for møter, analyser, rapporter, strategiske beslutninger og planer. Du kan også sammenligne din kommune med andre kommuner.

Ønsker du å høre mer om hvilke framtidige planer vi har for løsningen? Vi gir en en kort demonstrasjon. Tilbakemeldinger på fremtidige behov er hjertelig velkommen!

Kommunalt utleieboligprosjekt

Her utvikler vi en digital tjeneste som skal gjøre arbeidet med kommunale utleieboliger enklere og mer effektivt. Målet er at det skal bli

  • raskere å tildele kommunale utleieboliger
  • lettere å følge opp beboerne
  • enklere å koordinere vedlikehold og drift

Tjenesten skal gjøre det lettere for kommuner og for staten å ta beslutninger om kommunale utleieboliger. I tillegg vil de som søker få en enklere søknadprosess og ha større sjanse for å få tildelt en bolig som passer deres behov og med den oppfølgingen de trenger.