Masteroppgave med stipend fra Husbanken får pris

Samfunnsgeograf Pål Oskar Hundebo fra universitetet i Oslo har fått Oslo kommunes pris for beste Oslo-forskning for masteroppgaven «Towards Spatial Assimilation? Neighbourhood Attainment among non-Western Immigrant Descendants in the Oslo Region»

Masteroppgaven

Hundebo har studert bosettingsmønster for norskfødte med innvandrerbakgrunn som har nådd voksen alder, sammenlignet med etniske norske jevnaldrende. Han har tatt for seg barn av ikke-vestlige innvandrere født mellom 1974 og 1980 og sett på om de bodde i nabolag med høy innvandrerandel da de var 16 – og hvor de bodde da de hadde blitt 30 år gamle.  I masteroppgaven har Hundebo sett spesifikt på voksne barn av innvandrere fra Tyrkia, Marokko, Pakistan, India og Vietnam.

Noen funn

Hundebo finner noen klare tendenser i sin undersøkelse:

  • Barn av ikke-vestlige innvandrere født i Norge, som vokste opp i områder med høy innvandrerandel, velger å bosette seg i samme type nabolag når de blir voksne.
  • Jevnaldrende unge med norsk familiebakgrunn, som også har vokst opp i nabolag med stor innvandrerbefolkning, bosetter seg derimot i nabolag med lavere andel.
  • Også innvandrerbarn som vokste opp i nabolag med lav innvandrerandel, valgte samme type område da de selv ble voksne.
  • Det er 30-åringene med familiebakgrunn fra Tyrkia, Pakistan og Marokko som oftest bosetter seg i nabolag med høyest andel innvandrerbefolkning.

Husbankens masterstipend

Husbankens masterstipender skal gi ny kunnskap om boligmarkedet, boligpolitikk, bomiljø og andre velferdsområde. Husbanken vil få økt oppmerksomhet på det boligsosiale feltet inn i utdanningsmiljøer.

–Det er gledelig for Husbanken at en student som har fått støtte fra oss oppnår så stor anerkjennelse. Husbanken vil stimulere til kunnskapsutvikling på våre prioriterte områder og derfor deler vi ut masterstipender hvert år, sier avdelingsdirektør i Husbanken Monica Fossnes Petersson.
Stipendene er aktuelle for studenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid.  Alle studenter som er tilknyttet høgskole eller universitet i Norge kan søke. Tema for oppgaven må være knyttet til Husbankens fagområder. Oppgaver med relevant tema for Husbankens kommuneprogram blir prioritert.

Årets tildeling

I 2017 har vi gitt 11 stipend til mastergradsoppgaver med tema for videreutviklingen av kunnskap på det boligsosiale feltet. Oppgavene representerer flere fagmiljøer, på tvers av regionene på nasjonalt nivå. I år er det en stor bredde i mastergradsstudentenes tilnærming til ulike boligsosiale problemstillinger.

 

Institusjon

Hva skal prosjektet
forske på?

Prosjekt-ansvarlig

 

 

 

 

NTNU, Studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Prosjektet handler om digitalisering av Husbankens tjenester, og ser på hva digitaliseringen av bostøtten har hatt å si for Husbanken internt som organisasjon.

Anni Saberniak

NTNU, Studier av kunnskap, teknologi og samfunn

Prosjektet skal se på hvordan digitaliseringen i Husbanken skjer og hvordan digitaliseringen av tjenester blir mottatt av brukerne

Kristina Ruud

NMBU i samarbeid med NTNU

Masteroppgave skal skaffe kunnskap om flykningers oppfatning av hva et hjem er, hvordan denne oppfatningen er blitt til og gjenskapt i løpet av bosettingsprosessen.

Nadiya Kohuts

NTNU, Sosiologi

Studenten skal studere hvordan forskjellige byrom kan påvirke menneskenes gåvaner

Tarjei Hanken

Nord universitet

Prosjektet undersøker hvordan personer med psykiske helse- og rusproblemer opplever prosessen med å bli boligeier? Hvordan opplever de at det har påvirket deres hverdagsliv og livskvalitet.

Ole Thomas Andresen

Bergen Arkitekthøgskole

Prosjektet undersøker byutvikling i Bergen, i området Kristiansholm i Sandviken. Bergens syv fjell legger føringer på hvordan byen kan vokse i takt med befolkningsøkningen, og det bygges derfor mye i sjøkanten

Maria Luise Ringstad Storch

Bergen Arkitekthøgskole

tittel «Lost and found – Adaption for addicts in a city where northern Europe’s open drug scene has become scattered

Jan Tore Kristoffersen

Juridisk fakultet, UiB

Fortetting: profitt på akkord med barnets beste

Malene Hassel Sørensen

Høgskolen i Sør-Øst Norge

Prosjekter underøsker erfaringer med Housing first etter gjennomført deltagelse.

 

 

Leena Orava

Høgskolen i Oslo og Akershus

Samfunnsarbeid og grasrotarbeid- på nytt aktualisert i Områdeløft, i arbeid med kommunale boliger på Tøyen.

Silja Haugen

Høyskolen i Oslo og Akershus

Prosjektet studerer prosesser i boligsosialt arbeid fra et forhandlingsperspektiv og hvordan ulike profesjoner definerer begrepet «egnet bolig».

Camilla Haugene

 

 

Mer informasjon om stipend på husbanken.no

 

Masteroppgaven «Towards Spatial Assimilation?  Neighbourhood Attainment among non-Western Immigrant Descendants in the Oslo Region» finner du på UIOs nettsider