Sammensatte problemer må løses gjennom samarbeid

– Boligsosiale problemer må løses gjennom samarbeid mellom ulike etater, og Housing First er en metodikk som kan gi svært gode resultater, i følge sosiolog og lærebokforfatter Lars-Marius Ulfrstad.

Husbanken i Drammen hadde invitert to innledere til Faglig Frokost 22. november. Et femtitalls eksterne og interne tilhørere fikk først høre Evelyn Dyb fra NIBR presentere rapporten På ubestemt tid om kommunenes bruk av midlertidige botilbud. Deretter presenterte Husbankens egen Lars-Marius Ulfrstad sin bok Velferd og bolig – om boligsosialt (sam-)arbeid, som han skrev da han var han var gjesteforsker ved UNI Rokkansenteret.

Samarbeid, samarbeid, samarbeid

Ulfrstad pekte i sin innledning på hvor komplekse problemer som ofte ligger bak når personer blir bostedsløse. Løser du en del av et problem, får det fort konsekvenser for en annen del av det. Derfor er det nødvendig med samarbeid på tvers av etater for å få effektiv løsning av boligsosiale problemer.

Lars-Marius Ulfrstad– Skal du få gjort noe med ett problem, må du gjøre noe med flere. Derfor er et tett samarbeid mellom ulike velferdsetater dønn nødvendig, slo Ulfrstad fast.

 Housing First

Ulfrstad har vært i New York og studert prosjekter som benytter den såkalte Housing First-metodikken for å hjelpe bostedsløse med sammensatte problemer. Han er tydelig på at dette er en modell som kan gi gode resultater.

– Det har vært fascinerende å se hva de har fått til, men det ligger en del utfordringer fordi sentrale elementer i det jeg har studert i f eks New York ikke direkte lar seg overføre Norge. Med en såpass liten utleiesektor som vi har i Norge sammenliknet med mange andre land, er det for eksempel vanskeligere å vektlegge valgfrihet knyttet til hvor den bostedsløse skal bo. Og valgfrihet er viktig for at en bolig skal bli et hjem, ikke bare et sted å bo. Likevel er jeg overbevist om at vi kan oppnå gode resultater i Norge ved å bruke Housing First som metode tilpasset våre forhold, sa Ulfrstad.

Fortsatt utstrakt bruk av midlertidige boløsninger

Evelyn DybEt av poengene i Ulfrstads foredrag var at man på langt nær har nådd alle målene som har blitt satt for arbeidet mot bostedsløshet i Norge gjennom Prosjekt Bostedsløse og På vei til egen bolig. Dette ble underbygget av Evelyn Dybs gjennomgang av bruken av midlertidige botilbud. Hun kunne fortelle at bruken av midlertidige botilbud ikke har gått ned, og at det i mange kommuner tvert i mot har vært en økning. I storbyene og kommuner med mer enn 40 000 innbyggere har bruken økt betydelig.

 

Foredragene til Ulfrstad og Dyb finner du i boksen til høre på siden.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.