Fra bruker til kunstner gjennom The Living Museum

I Bennebroek utenfor Amsterdam ligger kunststedet The Living Museum, hvor mennesker med psykiske utfordringer kan oppleve bedring ved å uttrykke seg gjennom kunst. Prinsippet er at den enkelte eier sin egen bedringsprosess.

The Living Museum Bennebroek åpnet i 2015, etter initiativ fra den nederlandske sosialarbeideren Rokus Loopik. The Living Museum bygger på tanken om at alle mennesker kan være kunstnere, og at personer med psykiske utfordringer har et ekstra stort potensiale til å uttrykke seg og oppleve tilfriskning gjennom kunst. I følge Loopik er tiltaket én av flere mulige måter å jobbe med «recovery» på.

rokus
Initiativtaker Rokus Loopik viser frem kunstlokalene utenfor Amsterdam til en gruppe nordmenn. 

Økt selvtillit gjennom kunsten

De bærende elementene i The Living Museum er nettopp recovery , i tillegg til empowerment  og egen valgfrihet. Loopik kan fortelle at personer som kommer til The Living Museum etter hvert begynner å se på seg selv som kunstnere, og slutter å seg på seg selv som brukere. Selvtilliten vokser, mange opplever at de får et nytt og meningsfullt liv, og noen sier til og med at det har reddet livet deres.

Vill, fri og uttrykksfull kunst

kunst
Dette maleriet er et eksempel på kunst fra The Living Museum.

For det meste er det personer med psykiske utfordringer som bruker The Living Museum Bennebroek. Kunsten de lager har ulike former. Noen maler på lerret, noen lager skulpturer av knuste vaser, noen lager musikk, noen skriver dikt, noen lager treskulpturer, noen strikker, noen danser, noen lager teaterforestillinger og noen filosoferer. Den kunsten som skapes på The Living Museum går under kategorien «Outsider Art». Det er en selvlært kunstform som er løsrevet fra de etablerte normene innen kunstverdenen. Outsider Art kan være friere, villere og mer uttrykksfull enn vanlig kunst.

Den enkelte eier sin egen bedringsprosess

The Living Museum bygger på de samme verdier som Housing First. Det handler om brukerstyring, respekt, varme og medfølelse, sosial inkludering og en tro på at recovery er mulig for alle. Loopik har gjennom mange år jobbet med personer med psykiske utfordringer, og veiledet flere som jobber med disse personene, gjennom sitt arbeid som «recovery coach». Han var også initiativtakeren til Housing First i Amsterdam. 

Han har valgt en modell for The Living Museum der han ikke trenger å være tilstede, men har noen frivillige hjelpere som kan håndtere den daglige driften. Loopik anbefaler likevel dem som starter opp The Living Museum å ansette kvalifisert personale, men at disse må læres opp til å «aktivt sitte på hendene». Personer i hjelpeapparatet kan ha en tendens til å hjelpe for mye, men man må ha respekt for at den enkelte eier sin egen bedringsprosess.

Museet er blitt en del av samfunnet og nærmiljøet

The Living Museum Bennebroek holder til i en nedlagt bygning som tilhørte en psykiatrisk institusjon i Bennebroek. Loopik fikk leie den gratis. En del av avtalen med eierne var at huset skulle gi noe tilbake til samfunnet. Dette gjøres ved at de arrangerer åpne dager, og at deler av bygningen leies ut til ulike arrangementer. De leier ut lokalet gratis, men de har en boks på veggen hvor folk kan legge igjen penger etter eget ønske. Flere av kunstverkene blir også solgt. 

Gjennom å åpne lokalet for andre, vise frem og eventuelt selge kunst, opplever de at de er blitt en del av samfunnet, som nærmiljøet også setter pris på.
The Living Museum er åpent kl 10-16 alle hverdager. Folk med eller uten psykiske utfordringer kan komme og skape ulik form for kunst. 15 frivillige personer er knyttet til stedet, og alle disse har nøkkel. Til sammen er det cirka 40 personer som bruker stedet, men ikke alle er der hver dag.

Inspirert av New York

The Living Museum har sin opprinnelse i Queens i New York og er knyttet til Creedmoor psykiatriske senter, den største statlige psykiatriske omsorgsinstitusjon i New York City. Stifterne av The Living Museum var Bolek Greczynki (polsk kunstner) og Janos Marton (ungarsk psykolog). I dag er det rundt hundre kunstnere som jevnlig bruker museet i New York.