Lillehammer - Boligkonferanse

Start: 11. september 2019 09:30
Slutt: 11. september 2019 15:00
Sted: Lillehammer kommune, Storgata 51, Lillehammer
Pris:
Påmeldingsfrist: 06. september 2019 15:00

Hvordan kan Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral bidra til å løse kommunenes boligutfordringer?

Kommunene får stadig nye oppgaver og må løse mange sammensatte utfordringer: 
  • Hvordan skal vi møte eldrebølgen? 
  • Hvordan kan vi hjelpe barnefamilier ut av vedvarende fattigdom?
  • Hvilke konsekvenser får det når Husbankens tilskudd til etablering, tilpasning og prosjektering overføres til kommunerammen fra og med 1.1.2020?
Kommunalt ansatte, som jobber med bolig i vid forstand, er velkomne til konferansen. Dette kan for eksempel være ansatte ved boligkontor, ergoterapeuter, toppledere og mellomledere, samt de som jobber prosjektrettet i kommunene.  I tillegg kan arrangementet være av interesse for kommunale råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 
Det faglige programmet starter kl. 10.00 – dørene åpner kl. 09.30.
 
10.00 Velkommen, Husbanken og Nav Hjelpemiddelsentral
10.10 Helhetlig boligpolitikk og virkemiddelbruk – Hva skal til for å lykkes? Erik Simensen, Husbanken
11.10 Boligpolitikk sett fra NAV Hjelpemiddelsentral sitt ståsted, Bjørn Rønnestad, NAV Hjelpemiddelsentral
12.00 Lunsj
13.00 Husbankens individrettede virkemidler, Harald Steinsrud, Husbanken
  • Hvordan kan flere gå fra leie til eie?
  • Hvordan kan flere beholde og tilpasse boligen sin?
 14.00 Husbankens prosjektrettede virkemidler, Elise Mikkelsen, Sjur Bjørnerud og June Olaisen , Husbanken
  • Hvordan kan kommunene fremskaffe egnede utleieboliger?
  • Hvordan kan kommunene bygge og utbedre omsorgsplasser og dagaktivitetssentra?
14.45 Oppsummering
  • Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral blir igjen for å besvare spørsmål

    15.00 SLUTT

Meld deg på i dag og få en interessant og lærerik dag.