Tredje samling med leverandør­utviklings­programmet og Husbanken: Fremtidens bolig- og omsorgs­konsepter

Start: 20. november 2018 09:30
Slutt: 20. november 2018 15:00
Sted: Kirkegata 15, Oslo
Pris:
Påmeldingsfrist: 20. november 2018 00:00

Hva er en innovativ anskaffelse? Hvordan kan det gjøres i en kommune ved å bruke handlingsrommet i en god prosess.
På denne samlingen får dere informasjon som kan brukes når dere skal vurdere å gå i gang med en lokal prosess, og hvordan dere kan benytte støtte fra Leverandør­utviklings­programmet og Husbanken.

Foreløpig program

Velkommen

Erfaringer fra en innovativ anskaffelse
• Hvilke gevinster oppnådde kommunen?
• Hva var de kritiske suksessfaktorene?
• Hva kunne de gjort annerledes?

Entrepriseformer og kontraktstrategier
• Hvordan kan kommunene bruke entrepriser og kontrakter for å nå sine mål?
• Foredrag og gruppeoppgaver

Lunsj
Erfaringsutveksling fra kommunene som er i gang
Praktisk

• Samhandlingsrom
• Metodedokument
• Veien videre
 
Ta kontakt med Riche Vestby (Riche.Vestby@nho.no) eller Erik Simensen (Erik.Simensen@Husbanken.no) dersom dere har spørsmål om samlingen eller prosjektet vårt. Vi kommer tilbake med mer informasjon om foredragsholdere, lokaler mv.
 
Vi minner også om at Leverandørutviklingprogrammet og Husbanken er tilgjengelig for bistand uavhengig av disse samlingene.
 
Vel møtt!»