Lansering av «Sjef i eget liv»

«Sjef i eget liv» er en økonomisimulator og et læringsprogram for ungdom. Nå er et eget pedagogisk opplegg klar til bruk for aktører som jobber på læringsarenaer for ungdom.

«Sjef i eget liv» blir presentert på frokostmøte på Region øst tirsdag 29.oktober kl. 09.00.
Læringsprogrammet er utviklet av Papirbredden Karrieresenter i samarbeid med ulike aktører innenfor utdanningssektoren og Husbanken.

Målet med læringsprogrammet er at ungdom skal få økt 

  • selvinnsikt, bli kjent med egne ressurser og bli bevisst hvordan de vil leve livet sitt
  • kompetanse om egen økonomi gjennom simulering av privatøkonomiske valg, og ved å synliggjøre konsekvenser av ulike valg i forhold til å skaffe seg egen bolig i framtiden.
  • innsikt i arbeidslivets krav

Dette er også Husbankens bidrag til NyGIV, som er et tiltak i samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner, for å bedre elevers forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.

Oppfordrer til aktiv bruk

– I frokostmøtet ønsker vi at alle som er opptatt av ungdom skal bli inspirert og få et innblikk i hva «Sjef i eget liv» er.  Vi oppfordrer til bruk og markedsføring av produktet i alle relevante fora, sier Edle Holt fra Husbanken. Hun er fagansvarlig for utviklingen av økonomi- og boligperspektivet i programmet og simulatoren.


Programmet er utarbeidet i tett samarbeid med Husbanken og Papirbredden karrieresenter.
Foto: Liv Kristensen, Edle Holt, Unni Høsøien
  

Unni Høsøien er daglig leder ved Papirbredden Karrieresenter. Hun har koordinert arbeidet med den pedagogiske delen av programmet. Karriereveiledere, lærere og andre fagpersoner innenfor utdanningssektorene har bidratt til å sikre faglig og pedagogisk forankring og kommet med erfaringer og konkrete tips til kursinnhold, metodikk og læringsmål.

–Jeg ser på «Sjef i eget liv» som en ressurs for ungdom som står overfor viktige veivalg i livet sitt. Det kan være når de skal fullføre videregående opplæring, velge utdanning eller søke jobb. Programmet egner seg også godt i undervisning av innvandrere som skal etablere seg i en fremmed kultur, sier Unni Høsøien.

 

 Det pedagogiske materialet består av
  • veilederhefter til kursholder
  • støttemateriell i form av powerpointpresentasjoner, økonomisimulator, yrkes-, forbruks- og boligkort 
  • oppgavehefter til deltakerne

Frokostmøtet vil bli overført i direkte sending. Du vil finne lenke på arrangementssiden på Husbanken.no