Ønsker du videreutdanning og faglig påfyll?

Da kan studietilbud fra Vitenskapelig Høyskole i Oslo (VID) innenfor det boligsosiale arbeidsfeltet være noe for deg. Tilbudet er utviklet i samarbeid med Husbanken og består av to kurs; et om boligsosialt arbeid i partnerskap og et om beboermedvirkning.

Kursene legger vekt på aktuelle temaer innafor strategien «Bolig for velferd» og er relevant for alle som har statlig og kommunalt velferd som ansvarsfelt.

Boligsosialt arbeid i partnerskap

Studiet ser på betydningen av bolig og bomiljøet for den enkeltes velferd, og for velferd i samfunnet som helhet. Det skal gi innsikt i hvordan man oppdager og analyserer sammenhenger mellom samfunnsstrukturer og individuelle problemer, og deretter kan handle for å finne løsninger.

Kurset legger vekt på strategier for å identifisere og mobilisere beboernes og lokalsamfunnets ressurser. Studenten får en fordypning i sosialarbeids samfunnsmandat og politiske virkefelt. 

Mer informasjon og program på vid.no: Boligsosialt arbeid i partnerskap

Beboermedvirkning

Kurset handler om kunnskap og ferdigheter til å jobbe med medvirkningsprosesser innenfor ulike bomiljøer, boformer og for bostedsløse.

Medvirkning er et sentralt element i velferden og en demokratisk verdi for den enkelte. Emnet gir kunnskap og ferdigheter i kollektive og individuelle medvirkningsprosesser i bomiljøer, i ulike boformer og for bostedsløse.

Mer informasjon og program på vid.no: Brukermedvirkning

Søknadsfrist: 7. januar 2021.