Boligsosiale studietilbud

Husbanken har, i samarbeid med Vitenskapelig Høyskole i Oslo (VID) bidratt til å kunne tilby boligsosiale studier. Har du lyst til å få mer kunnskap om boligsosialt arbeid?

Bomiljøarbeid i partnerskap

  • kurs knyttet til boligsosialt arbeid ved Vitenskapelig Høgskole i Oslo

Studiet gir kunnskap om bolig og bomiljøs betydninger for velferd for den enkelte og i samfunnet som helhet. Det vektlegges strategier for å identifisere og mobilisere beboernes og lokalsamfunnets ressurser. Studiet gir grunnlag for å forstå marginaliserings- og utstøtingsprosesser, og for å synliggjøre muligheter for integrering og forebyggende arbeid i bomiljø.

Husbankens samarbeidsavtale med Vitenskapelig høyskole i Oslo har resultert i et studietilbud med temaer som er særlig relevant i sammenheng med boligsosiale utviklingsprogram og program for områdeløft. For deltagere i Husbankens kommunesatsing og program for områdeløft, og ansatte i Husbanken, tilbys halv pris på kursavgiften.

 

Her finner du mer informasjon om kurset