Utlysning av stipend til masteroppgaver 2019

Har du tenkt å skrive din masteroppgave om temaer som handler om bolig og boligsosialt arbeid i 2019? Da kan du søke Husbanken om stipend.

Alle studenter fra høgskoler eller universiteter i Norge kan søke. Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Oppgaver med relevante temaer for Husbankens kommuneprogram vil bli prioritert, dessuten er temaer innenfor innovasjon av interesse. Målsettingene i arbeidet med kommuneprogrammet er å skape gode boforhold og bo- og nærmiljø for innbyggerne generelt, og for de vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt.

Alle skal få et godt sted å bo og kunne mestre boforholdet.

Vi tar forbehold om Stortingets budsjettvedtak i saken.

Tildeling av stipend på opptil kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for Husbankens arbeidsfelt og prioriteringer for Husbankens FoU arbeid, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse. 

Søknadsfrist i 2019 er:

1. februar

For å søke på stipendet må du:

  • fylle ut punkt 1, 2, 7, 11 og 12 i dette skjema HB 8.S.16 søknadsskjema for tilskudd til boligsosiale tiltak.
  • fyll inn fødsels- og personnummer i rubrikken for org. nr.
  • legge ved prosjektskisse om masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, og framdriftsplan.
  • legge ved dokumentasjon av avlagte eksamener og annen relevant erfaring

• send søknaden som e-post til: post@husbanken.no 

Vi gjør oppmerksom på at stipendet er ettårig. Dette betyr at stipendet utbetales samme år det innvilges og at masteroppgaven som hovedregel må være ferdigskrevet 2019.

Ta kontakt på telefon 22 96 16 00 dersom du lurer på noe.