Oslo: Boligens betydning for gode oppvekstsvilkår

Start: 14. juni 2018 09:30
Slutt: 14. juni 2018 15:00
Sted: KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 07. juni 2018 15:00

Samlingen er for kommunene som er deltagere i by- og tettstedsprogrammet i Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland.

Program for dagen

Vanskeligstilte barnefamilier er en prioritert gruppe  i strategien Bolig for velferd. Hvordan kan vi tilrettelegge for at denne gruppen kan bosettes i et gode bomiljøer og godt egnede boliger? 

For å snakke om mulige utfordring og gi inspirasjon i arbeidet innen denne tematikken har vi  invitert Arbeidsforskningsinstituttet, SSB, Leieboerforeningen og noen kommuner.