Grong: Fagdag om boligplanlegging i distriktene

Start: 24. mai 2018 10:00
Slutt: 24. mai 2018 16:00
Sted: Kulturhuset Kuben - Grong kommune
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 22. mai 2018 10:00

Husbanken og kommunene i Indre Namdal inviterer til fagdag om boligplanlegging i distriktene. Fagdagen skal øke bevisstheten om helhetlig boligplanlegging i kommunene.

Målgruppa er politisk/administrativ ledelse, planleggere og personer som jobber med bolig og boligforvaltning i kommunene.

10.00 - 10.10 Velkommen til fagdag om boligplanlegging v/Husbanken

10.10 - 10.40 Den kommunale planstrategien. Hvorfor er det viktig å begynne arbeidet nå? v/Lars Arnesen, Grong kommune

10.40 - 10.50 Påfyll kaffe

10.50 - 11.15 Helhetlig boligpolitisk planlegging, hvilke elementer bør inngå? v/Husbanken.

11.15 - 12.00 Ulike hensyn og avveininger i boligplanleggingen. Samfunnsvirkninger av boligpolitikk i distriktene v/Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret

12.00 - 12.45 Lunsj (enkel servering)

12.45 - 13.30 Vår prosess med boligpolitisk plan v/Kjellrun Moan, Namsos kommune

13.30 - 14.30 10 min innlegg fra kommunene Høylandet, Grong, Røyrvik, Namsskogan og Lierne - dagens boligpolitikk, utfordringer og ambisjoner

14.30 - 14.40 Pause

14.40 - 15.20 Gruppearbeid i fem grupper, fremtidens boligpolitikk i distriktene

15.20 - 16.00 Oppsummering av gruppearbeidene i plenum

Vi tar forbehold om endringer i programmet