Larvik: Fagdag om helhetlig boligplanlegging på reguleringsplannivå

Start: 28. september 2017 09:30
Slutt: 28. september 2017 15:30
Sted: Bølgen kulturhus, Sanden 2 i Larvik
Pris: gratis

Husbanken og Larvik kommune inviterte kommuner i by- og tettstedstedprogrammet og tidligere programkommuner til fagdag og workshop. Det var 14 kommuner og i alt 50 deltakere til stede.

Her finner du presentasjonene:

Om fagdagen:
Denne dagen gjorde vi et «dypdykk» i område - og reguleringsplanlegging. Hvordan ta boligsosiale hensyn i nye og eksisterende områder? Målgruppen var planleggere, ansatte på boligkontor, programledere, administrativ ledelse og evt. andre involverte.

Vi hørte først om hvordan det jobbes med boligsosial planlegging i andre land. Det ble gitt en innføring i Breeam Communities – et britisk sertifiseringssystem og nyttig «verktøy» for planleggere i større områder.

Larvik kommune ved prosjektleder Ingerid Heggelund presenterte arbeidet med områdeplan for Martineåsen. Temaer som ble berørt var;

  • Hvordan tilrettelegge for boligsosiale prosjekter i områder hvor kommunen ikke selv er grunneier?
  • Hvordan jobbe bevisst med gjennomføringsfase i et tidlig stadium av planleggingen? Grenseavklaringer, utredninger- og analyser, økonomisk forutsigbarhet.
  • Hva betyr fokus på folkehelse i praksis for et områdeplanarbeid; delprosjekt «Trekronegang»

Byplanlegger Michael Fuller-Gee i Arendal kommune fortalte om boligutfordringer når utbygde sentrumsnære områder skal fortettes og gjøres tilgjengelig for flere beboere.

I løpet av dagen var det dialog i grupper hvor kommunene diskuterte problemstillinger i pågående planprosesser.

Her er programmet.