Kommunene er fornøyde

Kommunene er fornøyde med servicen og informasjonen de får fra Husbanken. Det viser en undersøkelse blant 500 saksbehandlere og ledere på Østlandet

Undersøkelsen, som er foretatt blant 585 kommunale ledere og saksbehandlere i Region øst, er oppmuntrende lesing for Husbankansatte.
Hele 90 prosent er fornøyd eller svært fornøyd med Husbankens holdninger,kompetanse og evne til å løse problemstillinger. 80 prosent er fornøyde med informasjonen om de boligpolitiske virkemidlene og kompetansen om dem.

Husbankansatte kan imidlertid bli mer tilgjengelige på telefon. 69 prosent mener at det er enkelt å finne rett person, mens 18 prosent mener det er svært vanskelig.

Se flere funn fra Serviceundersøkelsen 2010


Foto: Colourbox


Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.