Magnhild Meltveit Kleppa leder juryen for boligsosial pris

Juryen for Statens pris for boligsosialt arbeid skal sitte i fire år, fra 2013 til 2016. Leder for juryen er Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland.

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på

  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Helhetlig satsing i utvikling av boligsosialt arbeid
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår

Husbanken Region øst er sekreteriat for juryen.

Den nye juryen er sammensatt av representanter fra statlige aktører, KS og organisasjoner knyttet til fagfeltet.

Dette er juryen for den neste fireårsperioden:

Foran: Magnhild Melveit Kleppa, Inger Mraie Fridhov, Janne Strandrud, Henrik Karlson. Bak: Anne-Grethe Terjensen, Kjersti With Eidsmo, Gunnar Sveri, Kristian Hellevang.
Foran: Magnhild Meltveit Kleppa,Inger Marie Fridhov, Janne Strandrud, Henrik Karlson. Bak: Anne-Grethe Terjesen, Kjersti With Eidsmo, Gunnar Sveri og Kristian Hellevang (foto: Husbanken)

Leder:
Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmannen i Rogaland
Medlemmer:
Christian Hellevang, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kjersti With Eidsmo, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Janne Strandrud, Helsedirektoratet
Henrik Karlson, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Inger Marie Fridhov, Justis- og beredskaps-departementet
Anna Welle , Fylkesmannen i Nordland
Anne-Grethe Terjesen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
Gunnar Sveri, Husbanken
Varamedlemmer:
Nina Hjertø Ingebrigtsen, Kommunesektorens organisasjon (KS)
Bente Nygaard Lindstad, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Irene Prestøy Lie, Helsedirektoratet
Vegard Forøy, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Anne Sofie Mortensen, Fylkesmannen i Nordland
Stein Roger Westby, Husbanken Region sør