Jevnaker: KOBOLT samling

Start: 09. april 2018 09:30
Slutt: 10. april 2018 13:30
Sted: Thorbjørnrud Hotell, Sagvegen 8,  Jevnaker
Pris: Se opplysninger i vedlegg

Styret i Kobolt har gleden av å invitere til et nytt spennende seminar hvor vi ser nærmere på forskriften, målgrupper, forbruksgjeld, brukererfaringer, mye om StartSkudd med cases m.m.

Målgruppen for samlingen er saksbehandlere og beslutningstakere for startlån i Akershus og programkommuner i region øst. Andre kommuner i region øst er også velkomne.

Informasjon om påmelding og informasjon finner du i dette vedlegget.

Program for dagene