Drammen: Hvordan utnytte våre nye digitale løsninger?

Start: 28. november 2017 09:00
Slutt: 28. november 2017 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden i Drammen (1. etasje)
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 27. november 2017 15:00

Digitalisering i offentlig sektor er godt i gang. Husbanken er i spissen og skaper gevinster for kommunene. Dette var tema for siste frokostmøte i Drammen før jul. Det var godt oppmøte fra kommunene, totalt deltok 45 personer.

Terese O. Bjerke i Husbanken innledet vårt siste frokostmøte før jul. Hun snakket om hvordan Husbanken ser på teknologi som en viktig mulighet til å skape gode løsninger fremover. Og i forbindelse med at den digitale Veiviseren fyller ett år og Hanne Solberg fortalte hvorfor den er så viktig for kommunene. Hun ga eksempler på hva vi har gjort dette første året etter lansering.

 

Randi Mathiesen i Husbanken avsluttet møtet med å fortelle om det nye saksbehandlingssystemet for behandling av søknader om startlån/tilskudd – StartSkudd.  Dette lanseres nå bredt og vil være et viktig verktøy for kommunene fremover.

 

terese5
Terese O. Bjerke fra Husbanken

 

Her er foredragene.

 

Alle skal bo godt og trygt - om digitalisering v/Terese O. Bjerke

Veiviseren v/Hanne Solberg

StartSkudd v/Randi Mathiesen