Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge

Start: 28. november 2018 09:00
Slutt: 29. november 2018 15:00
Sted: Scandic Hell, Stjørdal ca. 10 minutters gange fra flyplassen
Pris: Fra 1161.-

Husbanken Midt-Norge inviterer kommuner, politikere, bransjeaktører, frivillige organisasjoner og flere til todagers boligkonferanse på Stjørdal i november. Kan markedet løse kommunale boligutfordringer og hvilke boligoppgaver er kommunen pålagt å utføre selv?

Konferansen har blitt en populær årlig møtearena for ansatte i kommunene, politikere, byggebransjen og interesseorganisasjoner i Midt-Norge. Her får du faglig påfyll, inspirasjon fra andre kommuner og mulighet til å utveksle erfaringer med andre. I år retter vi et spesielt fokus på boligoppgaver kommunen kan samarbeide med andre om, og de som kommunene må løse selv. I tillegg blir det innlegg om verktøy for styring av den kommunale boligporteføljen og organisering av boligarbeidet i små- og mellomstore kommuner. 

Dag 1 - 28. november - Kan markedet bidra til å løse kommunens boligutfordringer?

09.00 - 09.30 Kaffe og registrering.

09.30 - 10.00 Velkommen til Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge v/Georg O. Vesterhus. Regiondirektør Husbanken Midt-Norge.

10.00 - 10.45 Skolegata i Kristiansund - omsorgsboliger som borettslag. Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og KBBL v/Vidar Solli adm.dir i KBBL og kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson - Kristiansund kommune.  

10.45 - 11.00 Kaffe

11.00 - 11.30 Vårt samarbeid med Randaberg kommune om "leie-før-eie" v/Paul Boxill adm.dir i BATE Boligbyggelag.

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.15 Vår erfaring med tilvisingsavtaler, våre prosjekter og satsinger fremover v/Trine Dønhaug, leder Boligavdelingen, NAV Søndre Nordstrand, Oslo kommune.

13.15 - 13.30 Kaffepause

13.30 - 14.00 Våre erfaringer som utleiere og samarbeidspart med Oslo kommune v/Frank Chr. Stene, partner i Selvaag Realkapital. 

14.00 - 14.15 Hvordan kan privat næringsliv bidra til en mer helhetlig og inkluderende boligutvikling? v/Ann-Veronica Tisløv Rømo, daglig leder Omhus AS. 

14.15 - 14.45 FDV-bygg: Forenkler leieadministrasjonen og forbedrer dialogen med tildelingsteamet v/Jonas Havord. FDV-bygg er et porteføljestyringssystem av den kommunale boligmassen utarbeidet av New Generation Communication på oppdrag fra Norsk Kommunalteknisk Forening. 

14.45 - 15.00 Pause

15.00 - 16.00 Spør Husbanken på stand. Still spørsmål til Husbanken om startlån, investeringstilskudd, grunnlån, tilskudd til utleieboliger og bostøtte.

19.00 Felles middag for de som har bestilt det. 

 Dag 2 - 29. november - Boligutfordringer som kommunen må løse selv

09.00 - 09.20 Boliger og tjenestetilbudet for ROP-gruppa v/ Marit Hubak, avdelingsdirektør Husbanken Midt-Norge.

09.20 - 10.00 Hva må til av tjenestetilbud for at boforholdet skal fungere v/Petter Dahle - faglig rådgiver NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

10.00 - 10.30 Pause og mingling 

10.30 - 11.30 På vei fra institusjon til egen bolig. Kartleggingsopphold i Melhus kommune for et bedre og mer varig botilbud, v/Tor Ingar S. Verstad og Marit Leer Øyaas Melhus kommune. 

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.30 Er husleieloven, den bostedsløses verste fiende? Om bo- og tjenesteavtaler i Trondheim kommune v/Per Bonesmo, tidligere juridisk rådgiver i Trondheim kommune. 

13.30 - 13.45 Pause

Organisering av boligarbeidet - hvordan gjør VI det? 

13.45 - 14.15 Derfor er boligsatsning viktig for Grong kommune v/avdelingsleder bolig Sigve Hallager.

14.15 - 14.45 Gode grep gjorde susen v/Verdal kommune og programkoordinator Lisa Innbryn. 

Slutt ca. klokken 15.00

Påmeldingsfristen er flyttet til 22. november 2018. Du kan bestille deltagelse for 1 dag, 2 dager, middag på kvelden dag 1 og overnatting.  

  • Deltakelse 1 dag kr. 1.161,- Inkluderer lunsj, kaffe/te og pausemat
  • Deltakelse 2 dager kr. 1.841,- Inkluderer lunsj, kaffe/te og pausemat
  • Middag kr. 683,-  Inkluderer buffet og 2 enheter drikke
  • Enkeltrom  kr. 1.200,- Inkluderer rom med frokost
  • Dobbeltrom 700,- (pr.person) Inkluderer rom med frokost