Husbanken gratulerer Asker kommune med Innovasjonsprisen 2017

Gjennom samarbeid i boligsosialt utviklingsprogram og Bolig for velferd, har Husbanken og Asker kommune de siste årene satt innovasjon på agendaen. Nå belønnes Asker kommune med en velfortjent pris for både mot, innsats og resultater av et godt innovasjonsarbeid.

Husbanken og DOGA innledet et pilotprosjekt med Asker kommune i 2014, om innovasjon i offentlig sektor. Motivet for samarbeidet var å systematisk høyne innovasjonstakten innenfor det boligsosiale området. Med dette som utgangspunkt ble prosjektet Asker velferdslab initiert, med et mål om å forbedre de boligsosiale velferdstjenestene.

Asker velferdslab er et læringsprosjekt under den statlige satsingen Bolig for velferd. Ambisjonen er å utfordre tradisjonell tenkning i kommunen ved å sette innbyggernes behov i sentrum for tjenesteutviklingen. Det gir også anledning til å teste ut nye samarbeidsformer med frivillighet, næringsliv og sivilsamfunn.

— Husbanken var avgjørende for at vi fikk mulighet til å teste ut tjenestedesign som metode, som igjen ledet til prosjektet Asker velferdslab. De har bidratt både med kompetanse, midler, — ja, egentlig vært fødselshjelpere i dette innovasjonsprosjektet, sier Ingrid Blickfeldt, som er prosjektleder for Asker velferdslab. Flere direktorater har etter hvert deltatt i prosjektet. Les og lær om prosessen, resultatene og erfaringene vi har hatt i artikkelen "Innovasjon i boligsosialt arbeid" på Veiviseren.no. Der finner du også artikkelen "Innføring i tjenestedesign".

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) står bak prisen, som ble delt ut den 15. juni i Arendal på Fremtidens kommuner 2017.