Drammen: Frokostmøte om boliger, folkehelse og fortetting

Start: 03. september 2019 09:00
Slutt: 03. september 2019 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 (Grønland 53) i Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 03. september 2019 08:00

Boligen og bomiljøet kan påvirke folks helse, i positiv eller negativ retning. Vi ønsker å se på viktige sammenhenger mellom boliger, folkehelse og fortetting i kommunene, og har invitert overlege i Holmestrand kommune, Ole Johan Bakke og arkitekt Lene Schmidt til å se nærmere på dette.

bomiljo1 

Ole Johan Bakke er opptatt av folkehelsespørsmål og planlegging av bomiljø knyttet til helsespørsmål. Han ønsker også å se sammenhenger mellom helsesyn og nærings- og miljøhensyn i arealpolitikken.

Lene Schmidt er arkitekt og sosiolog, tidligere forsker ved NIBR og nå pensjonist. 

Hennes innlegg har følgende overskrift: Er det lov å bygge så tett at noen ikke får sol?

Vi skal fortette for å redusere areal- og transportforbruket. Fortetting kan ha både positive og negative folkehelsekonsekvenser. Spørsmålet om hvor høyt/ tett utbyggerne får lov til å bygge versus behovet for utearealer for lek/møtested og sol/dagslys i boliger er det mest konfliktfylte tema i planprosessene.

Det blir satt av tid til kommentarer og spørsmål. Møteleder er Anita Pettersen i Husbanken.

Velkommen:)