Har du sett filmen «Mulighetenes hus»?

Filmproduksjonsselskapet Balderfilm har fulgt utviklingsprosjektet «Mulighetenes hus - fra fengsel til egen bolig» fra Molde kommune. Balderfilm har dokumentert prosessen fram til huset var ferdig, og til beboerne flyttet inn i boligene.

«Mulighetenes hus - fra fengsel til egen bolig», er et boligsosialt utviklingsprosjekt som har mottatt boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken. Prosjektet har utspring fra forprosjektet «Fra fengsel til egen bolig», initiert av Møre og Romsdal friomsorgskontor.

Med et hus i Fannestrandveien 57 i Molde kommune som fundament, var prosjektets grunnvisjon at nye liv skulle bygges og all rehabilitering starte med en egnet og varig bolig. Prosjektdeltakerne skulle få et eieforhold til boligen de flyttet inn i gjennom å delta i renoveringsarbeidet på huset.

Her kan du se kortversjonen av filmen, den tar ca 20. minutter:  

Deltakerne i prosjektet

Utdrag fra prosjektrapporten

Ekteparet Ingrid (42) og Roger(47). Ingrid har vært rusmisbruker fra 30-årsalderen fram til hun kom inn på behandling ved Tyrilikollektivet. Hun ble utskrevet og ferdig behandlet mars 2012. Hun manglet ved utskrivelse en adekvat bolig, og uttrykte vanskeligheter med å skaffe seg bolig i det private markedet i Molde grunnet sin fortid. Hun sonet ved inngåelse av prosjektkontrakten en samfunnsstraff som ble avsluttet i november 2012.

Roger har vært rusmisbruker i nesten 40 år. Han soner ved prosjektslutt ved Hustad fengsel. Han har endt tid sommeren 2014. Roger har hatt permisjon fra fengselet for å delta i prosjektet. Han er en kandidat for hjemmesoning, § 16, 1. ledd fra nyåret 2013. Roger sto før prosjektet uten bolig og arbeid, og har et meget belastet navn i Molde og omegn.

Thomas (22) oppfylte ikke kriteriet om å være tidligere straffedømt, men oppfylte de andre kriteriene. Han er tidligere rusmisbruker, og har tidligere bodd alene i en liten kommunal leilighet, som kan betraktes som belastet, midlertidig og generelt lite tilfredsstillende. Thomas klagde på mye bråk og rus fra naboene, og ønsket seg bort derfra i og med han ikke vil være en del av rusmiljøet lengre. Han ønsket også å flytte sammen med kjæresten sin.

Prosjektrapporten «Mulighetenes hus – fra fengsel til egen bolig» kan lastes ned fra husbanken.no