Arendal: Hvordan bygger vi gode kommunale boliger for alle?

Start: 15. august 2019 14:00
Slutt: 15. august 2019 15:00
Sted: Husbankens lokaler, Kystveien 2, 4841 Arendal
Pris: Gratis

Hvordan bygge eller oppgradere gode kommunale boliger, med gode planløsninger og bruk av riktige materialer? Hvordan utforme boliger som er tilrettelagt for personer med spesielle behov og utfordringer?

Husbanken, Boligprodusentene, Nelfo og Difi lanserer sammen med Norsk Kommunalteknisk Forening Mal for kravspesifikasjon for kommunale boliger

Kravspesifikasjonen hjelper deg til å tenke gjennom og stille krav når det gjelder

  • utforming av boligen
  • tilrettelegging for velferdsteknologi
  • bestilling av miljøriktige og holdbare materialer og løsninger
  • praktiske tips og råd med tanke på uførhet og demens.

Kommunene bruker mye ressurser på å lage egne kravspesifikasjoner. Leverandørene bruker mye ressurser på å sette seg inn i ulike kravspesifikasjoner når de gir tilbud. Bruk av en standardisert og gjennomarbeidet kravspesifikasjon vil derfor effektivisere arbeidet både for bestillere og leverandører. 

Kravspesifikasjonen kan brukes av alle som er opptatt av god bokvalitet, ikke bare kommuner. 

Kravspesifikasjonen ble første gang lansert i april 2018 og har vært gjennom en omfattende revisjon med mange forbedringer. 

Vel møtt til lanseringsmøte!