«Stadig flere barn bor dårlig – hva gjør vi for å forebygge og begrense denne utviklingen?»

Start: 31. oktober 2019 10:00
Slutt: 01. november 2019 15:00
Sted: Gardermoen; The Qube Clarion Hotel
Pris:

Husbanken, KMD og KS inviterer til to- dagers konferanse hvor vi samler fire konferanser i én pakke: Boligsosial lederkonferanse, den årlige bostøttesamlingen, innspill til stortingsmelding om boligsosialt arbeid og praktisk opplæring i nye verktøy og virkemidler.

Sett av datoene nå! Det kommer mer informasjon og påmelding i august.